ZOZNAM CITOVANEJ LITERATÚRY

1. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Perfekt 2002, s. 215.
2. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Perfekt 2002, s. 215.
3. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Perfekt 2002, s. 214.
4. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Perfekt 2002, s. 215.
5. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 7.
6. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 5.
7. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 14.
8. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 24.
9. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 47.
10. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 47.
11. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 49.
12. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 51.
13. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 67.
14. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 35.
15. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 39.
16. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 72.
17. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 75.
18. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 70.
19. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 69.
20. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 157.
21. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 109.
22. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 256.
23. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 277.
24. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 278.
25. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 279.
26. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 278
27. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 279.
28. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 281.
29. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 281.
30. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 110.
31. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 118.
32. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 128.
33. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 109.
34. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 115.
35. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 116.
36. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 122.
37. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 123.
38. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 133.
39. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 140.
40. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 51.
41. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 147.
42. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 141
43. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 170
44. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 234
45. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 231.
46. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 278.
47. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 234.
48. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 280.
49. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 117.
50. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 165.
51. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 214.
52. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 124.
53. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 77.
54. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 27.
55. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 26.
56. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 27.
57. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 66.
58. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 27.
59. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 25.
60. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 84.
61. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 81.
62. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 118.
63. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 275.
64. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 267.
65. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 235.
66. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 26.
67. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 26.
68. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s.28.
69. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 28.
70. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 75.
71. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 89.
72. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 154.
73. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 122.
74. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 45.
75. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 231.
76. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 186.
77. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 174.
78. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 241.
79. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 48.
80. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 95.
81. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 47.
82. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 56.
83. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 166.
84. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 214.
85. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 154.
86. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 153.
87. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 153.
88. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 4.
89. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 4.
90. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 37.
91. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 56.
92. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 58.
93. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 58.
94. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 125.
95. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 187.
96. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 166.
97. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 175.
98. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 57.
99. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 165.
100. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 4.
101. Hronský, J. C.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980, s. 167.