VLASTNÝ NÁZOR

KATKA

        
Nie je ľahké povedať svoj jednoznačný názor na román Jozef Mak. Z jednej strany je to skutočne nádherné dielo, no na strane druhej nebol dvakrát ľahké popasovať sa s ním ako s ročníkovou prácou. Stálo nás to s Peťkou nemálo námahy, ale neľutujem.

         Dobré na Jozefovi Makovi bolo práve to, čo mnohým môže prekážať. Veľa vecí totiž nie je položených pred čitateľa takpovediac, ako na zlatej tácni, nájde tam mnoho nevypovedaného, len naznačeného a aj myšlineky vtesnané medzi riadky. To nás pri práci nútilo rozmýšľať, analyzovať a viedlo k zaujímavým diskusiám.

         S väčšinou postáv v diele som sa nestotožnila, ale najsympatickejší mi bol práve hlavný hrdina, Jozef Mak. Avšak ako pre človeka 21. storočia bolo pre mňa často ťažké pochopiť jeho konanie a hlavne jeho „nemé ústa“.

         Román Jozef Mak určite patrí medzi vynikajúce diela slovenskej literatúry a myslím, že i ja sama po ňom ešte niekedy siahnem. Bude to však podstatne neskôr a hlavne bez vedomia, že z neho musím robiť ročníkovú prácu.
PEŤA

         Pri výbere a rozdeľovaní ročníkových prác som bola rozhodnutá pre niektoré z diel svetovej literatúry. Bolo to najmä preto, že zo slovenských diel som žiadne nepoznala a tak som sa možno obávala, čo sa skrýva pod jednotlivými názvami. Náhoda však rozhodla inak a ja som za ročníkovú prácu dostala román Jozefa Maka.

         Po prvom čítaní som nebola vôbec nadšená, mnoho vecí mi nebolo jasných a v mnohých názoroch sme sa rozchádzali aj s Katkou a ja som sa obávla, ktoré z nich sú správne. Potom som však zistila, že v diele je mnoho vecí ponechaných práve na domýšľavosť čitateľa, čo ma celkom potešilo.

         Dielu ako takému nemôžem nič zazlievať a najmä podľa ohlasov z vyšších ročníkov, som očakávala omnoho menej. Napokon som sa však do neho vžila, zapáčil sa mi najmä ľúbostný trojuholník medzi Marušou, Julou a Jozefom, na ktorom som sa niekedy aj pobavila.