BIBLIOGRAFIA

Cíger-Hronský J.: Jozef Mak. Turčiansky Svätý Martin, Vydavateľstvo Matica Slovenská 1940.
Cíger-Hronský J.: Jozef Mak. Bratislava, Tatran 1980.
Kolektív autorov.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava, Vydavateľstvo Osveta 1960.
Kolektív autorov.: Literárna rukoväť. Bratislava, SPN 1979.
Pišút, M. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava, Obzor 1984.
Rosenbaum, K. a kol.: Encyklopédia slovenských spisovateľov – 1.zväzok. Bratislava, Obzor 1984.